Architectenbureau Cor & Partners BV

Totaal ontwerp

Het maken van een Totaal ontwerp begint voor AC&P BV bij een persoonlijk gesprek waarin alle wensen van opdrachtgever besproken worden. Hieruit volgt een Schetsontwerp, een door ons visueel gemaakte vertaling van de wensen van opdrachtgever, zonder direct gekeken te hebben naar details met betrekking tot de regelgeving.

Zodra het Schetsontwerp in overeenstemming is met wat opdrachtgever voor ogen heeft onderzoeken wij de locatie, maken wij de plattegronden en gevels en stemmen wij het ontwerp af op de geldende regelgeving. Hieruit volgt een Voorlopig ontwerp dat ter goedkeuring aan opdrachtgever wordt aangeboden.

Na het verkrijgen van goedkeuring van opdrachtgever krijgt het ontwerp de status Definitief ontwerp waarmee we naar Welstand kunnen en bij goedkeuring de stukken verder technisch uit zullen werken waarna de benodigde vergunningen kunnen worden aangevraagd.

Na het verkrijgen van de vergunningen worden bestek- en tekeningen gemaakt. Deze dienen als leidraad in het traject van offerteaanvragen.

Zodra een aannemer gekozen is maken wij de werktekeningen waarmee men direct aan de slag kan.

Aansluitend kan onze opdracht uitgebreid worden met Bouwbegeleiding en directievoering.