Architectenbureau Cor & Partners BV

Conceptueel ontwerp

Een Conceptueel ontwerp bij AC&P BV is een door ons visueel gemaakte vertaling van de wensen van opdrachtgever, zonder direct gekeken te hebben naar details met betrekking tot de regelgeving. Het Conceptuele ontwerp is bedoeld als input voor een Schetsontwerp om vervolgens te komen tot een definitief en realiseerbaar ontwerp.

Een Conceptueel ontwerp kan ook dienen als studie om te onderzoeken wat de mogelijkheden voor bebouwing zijn op een door opdrachtgever gewenste bouwkavel, groot of klein.